Platební metoda PlatímPak - podmínky

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116102 („Banka“), spočívá v odložení platby zákazníka za nákup zboží u obchodníka, a to na základě postoupení jeho pohledávky na banku a její uhrazení bankou obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak (www.equabank.cz/podminky-platimpak).

V případě, že zákazník využije službu PlatímPak, nabízenou obchodníkem a poskytovanou bankou, je zákazník povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží  uhradit bance v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Zákazník výslovně souhlasí s postoupením pohledávky obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) zboží na banku, a zároveň využitím služby PlatímPak uzavírá s bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Zákazník bere na vědomí, že banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

Maximální limit objednávky je 25 tis Kč

 

Doprava ZDARMA pro Slovensko: od 100€ výše objednávky.